Regulamin świadczenia usługi

1. Definicje

 1. Usługodawca - oznacza firmę Upcode Dariusz Stępniak, Traktorowa 20/54, 91-129 Łódź, posługującą się numerem NIP: 8341813553
 2. Usługa - oznacza dostęp do aplikacji internetowej działającej w domenie medisys.pl
 3. Pakiet - płatny (zgodnie z Cennikiem) wariant usługi, dający dostęp do większej liczby funkcji.
 4. Pacjent - konto klienta (pacjenta) przypisanego do konkretnego Gabinetu.
 5. Dane Pacjenta - zbiór danych (osobowych i medycznych) dotyczących pacjenta
 6. Użytkownik/Klient - osoba lub firma, która dokonała rejestracji konta i uzyskała dostęp do Usługi.
 7. Wizyta - wizyta, którą Gabinet może zaplanować dla wybranego Pacjenta.
 8. Newsletter - zaplanowana masowa wysyłka wiadomości e-mail do wszystkich Pacjentów powiązanych z kontem użytkownika

2. Postanowienia ogólne

 1. Usługa jest dostępna nieodpłatnie w podstawowej wersji.
 2. Pakiet może zostać wykupiony w dowolnym momencie. Dostępne są 2 warianty Pakietu. Pakiet może zostać zmieniony na wyższy w dowolnym momencie.
 3. Opłata za aktywację Pakietu pobierana jest z góry na wybraną liczbę miesięcy.
 4. Przyjmuje się, że miesiąc to 30 dni.
 5. Gabinet ma prawo do dezaktywacji Pakietu lub przejścia na jego niższą wersję. W takim przypadku opłata uiszczona za poprzednio aktywowany Pakiet nie jest zwracana.
 6. Suma wysłanych wiadomości SMS w przypadku kont z abonamentem jest zerowana każdego pierwszego dnia miesiąca.
 7. Połączenie z aplikacją szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL.

3. Prawa i obowiązki klienta

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Klient ma prawo do usunięcia konta oraz Usługi w dowolnym momencie.
 3. Klient ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.
 4. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia danych dostępowych aplikacji.
 5. Dane dostępowe do aplikacji nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 6. Wiadomości SMS oraz newsletter nie mogą zawierać treści reklamowych produktów i usług oferowanych i świadczonych przez podmioty i osoby trzecie.
 7. Klient korzystający z Pakietu oferującego wysyłanie wiadomości newsletter może wysyłać max. do kampanii w miesiącu.
 8. Klient zobowiązany jest do zgłaszania błędów w działaniu aplikacji oraz luk bezpieczeństwa do Usługodawcy.
 9. Klient zobowiązany jest do podania poprawnych danych firmy/przedsiębiorstwa.
 10. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia danych pacjentów, w tym danych osobowych i medycznych.

4. Prawa i obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi z najwyższą starannością.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia danych klientów oraz danych pacjentów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania zapowiedzianych i niezapowiedzianych przerw technicznych w świadczeniu Usługi. W takim przypadku, Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania przerw technicznych w godzinach najmniej uciążliwych dla Klientów.
 4. Usługodawca nie odpowiada za skutki udzielenia dostępu do aplikacji osobom niepowołanym przez klienta.
 5. Usługodawca nie ma prawa do udostępniania jakichkolwiek danych Klientów i pacjentów podmiotom trzecim.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zbierania danych statystycznych z korzystania z Usługi przez Klienta.

5. Ochrona danych osobowych

 1. Dane zgromadzone na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Usługodawcę innym podmiotom.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości dotyczących zmian w działaniu Usługi medisys oraz innych usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Połączenie z serwisem medisys.pl wykorzystuje bezpieczny i szyfrowany protokół SSL.
 4. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 5. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania..

6. Polityka prywatności i pliki Cookie

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.